Afspraken – Huisartspraktijken Kiès & van der Poorte – Renkum

Uw huisarts in Renkum

Naast informatie over het Gezondheidscentrum zijn er verschillende formulieren en diensten voor u beschikbaar! U kunt in het menu klikken op de door u gewenste knop voor meer informatie! Hieronder een overzicht van enkele diensten:
  • Gezondheidscentrum informatie
  • Spoedgevallen
  • Zorgverleners
  • Nieuws
  • Formulieren
  • Gezondheidsinformatie

Afspraken

Via onze assistente kunt u een afspraak maken voor de volgende spreekuren:

Huisartsen (dagelijks):  voor spoedgevallen, telefonisch spreekuur en huisbezoeken

Doktersassistente (dagelijks):
-Oren uitspuiten
-Wondbehandeling onder supervisie van de huisarts
-Wrattenspreekuur
-Ecg’s
-Injecteren
-Enkel arm index
-Bloeddruk meten
-Hechtingen verwijderen

POH Somatiek: voor astma / copd spreekuur, hypertensiespreekuur en diabetesspreekuur

POH GGZ: voor psycho-sociale klachten

Telefonisch spreekuur
Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het dagelijkse telefonisch spreekuur van de huisarts. De assistente zorgt er dan voor dat U wordt teruggebeld door de huisarts. Zij geeft ook aan gedurende welke tijdsspanne dit ongeveer zal gebeuren.

Reden van uw afspraak
Bij het maken van een afspraak zal onze assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk in te schatten wat de aard en de spoedeisendheid van uw eventuele klacht(en) is, of om uitslagen en adviezen te geven. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd nodig?
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan houden we er rekening mee in de agenda.

Huisbezoek
Indien u vanwege fysieke gesteldheid niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan de huisarts een huisbezoek brengen.

Afspraak afzeggen of vergeten?
Indien u toch niet op de afspraak kunt of wilt komen, vragen wij u om dit uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan telefonisch, alleen in de ochtend, bij de assistentes. De afspraak wordt dan uit onze agenda verwijderd. Wij kunnen dan nog een andere patiënt inplannen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt dan natuurlijk géén ‘no-show’ tarief berekend.
Als u niet verschijnt op de afspraak, zijn wij genoodzaakt om het consult in rekening te brengen. Dit is 15 euro voor een regulier consult en 25 euro voor een langer consult.
Voor een niet nagekomen afspraak bij de praktijkondersteuner hanteren wij een tarief van 30 Euro per consult omdat voor de consulten bij de praktijkondersteuners langere tijden gereserveerd. Let op: deze ‘no- show factuur’ wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Afspraak maken via het patiëntportaal
Als u een afspraak bij de huisarts wilt maken, dan kunt u dat ook via het patiëntenportaal (online) regelen. Dit is mogelijk in de agenda van
dr. Kiès en dr. Beijderwellen.
Het is alleen niet de bedoeling, dat u via het patiëntportaal een afspraak maakt bij de huisarts voor iets dat de assistente normaliter doet, zie bovenstaande lijst.
Wilt u een afspraak bij de poh of bij de assistente maken? Dit kan niet via patiëntenportaal, dit kan alleen telefonisch.