Afspraken – Huisartspraktijken Kiès & van der Poorte – Renkum
Header afbeelding
Huisartspraktijken Kiès & van der Poorte
Europalaan 86-H 6871 BZ
Renkum

Afspraken

Via onze assistente kunt u een afspraak maken voor de volgende spreekuren:

Huisartsen (dagelijks):  voor spoedgevallen, telefonisch spreekuur en huisbezoeken

Doktersassistente (dagelijks):
-Oren uitspuiten
-Wondbehandeling onder supervisie van de huisarts
-Wrattenspreekuur (elke 1e en 3e woensdag en 1 e 3e donderdag van de maand, op afspraak!)
-Ecg’s
-Injecteren
-Enkel arm index
-Bloeddruk meten
-Hechtingen verwijderen

POH Somatiek: voor astma / copd spreekuur, hypertensiespreekuur en diabetesspreekuur

POH GGZ: voor psycho-sociale klachten

Telefonisch spreekuur
Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het dagelijkse telefonisch spreekuur van de huisarts. De assistente zorgt er dan voor dat U wordt teruggebeld door de huisarts. Zij geeft ook aan gedurende welke tijdsspanne dit ongeveer zal gebeuren.

Reden van uw afspraak
Bij het maken van een afspraak zal onze assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk in te schatten wat de aard en de spoedeisendheid van uw eventuele klacht(en) is, of om uitslagen en adviezen te geven. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd nodig?
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan houden we er rekening mee in de agenda.

Huisbezoek
Indien u vanwege fysieke gesteldheid niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan de huisarts een huisbezoek brengen.

Afspraak afzeggen of vergeten?
Indien u toch niet op de afspraak kunt komen, vragen wij u om dit uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. Als u niet verschijnt op de afspraak, zijn wij genoodzaakt om het consult in rekening te brengen.

Afspraak maken via het patiëntportaal
Als u een afspraak bij de huisarts wilt maken, dan kunt u dat ook via het patiëntenportaal (online) regelen, alleen niet tijdens de Coronapandemie. Het is alleen niet de bedoeling, dat u via het patiëntportaal een afspraak maakt bij de huisarts voor iets dat de assistente normaliter doet, zie bovenstaande lijst.
Wilt u een afspraak bij de poh of bij de assistente maken? Dit kan niet via patiëntenportaal, dit kan alleen telefonisch.

Inloopspreekuur: zonder afspraak ONDERSTAANDE IS TIJDENS CORONAPANDEMIE NIET VAN TOEPASSING!
Dit inloop spreekuur is bedoeld voor patiënten met een relatief eenvoudige klacht die binnen 5 minuten is af te handelen en die overdag geen vrij kunnen krijgen om naar de huisarts te gaan. Weet u niet zeker of uw klacht hieraan voldoet? Belt u dan voor de zekerheid met onze assistente. De dokter heeft tijdens dit inloopspreekuur maximaal 5 minuten tijd voor elke patiënt, daarom is het belangrijk dat het gaat om één korte klacht. Het inloopspreekuur gaat van start om 08.00 uur en u kunt tot uiterlijk 8.30 uur in de wachtkamer plaats nemen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, maar trekt een nummertje in de wachtkamer. Dr. van der Poorte houdt elke woensdagochtend van 8.00-08.30 uur inloopspreekuur (alléén voor patiënten van dr. van der Poorte). Dr. Kiès houdt op maandag- en donderdagochtend van 08.00-08.30 uur een inloopspreekuur. Zijn huisarts in opleiding heeft op vrijdagochtend ook een inloopspreekuur van 08.00-08.30 uur (alléén voor patiënten van dr. Kiès)