Onze diensten – Huisartspraktijken Kiès & van der Poorte – Renkum
Header afbeelding
Huisartspraktijken Kiès & van der Poorte
Europalaan 86-H 6871 BZ
Renkum

Onze diensten

Huisarts
U kunt bij uw huisarts terecht met al uw psychische en lichamelijke klachten. Dus als u zich ziek voelt of pijn heeft, maar ook als u niet lekker in uw vel zit. Uw huisarts geeft u advies en schrijft, waar nodig, medicijnen voor. Indien de huisarts u niet verder kan helpen, kan hij/zij u doorverwijzen. Ook plaatsen onze huisartsen spiraaltjes, beoordelen zij hartfilmpjes en verrichten zij kleine chirurgische ingrepen. U kunt met de assistente bellen voor een afspraak op het spreekuur van de huisarts maar u kunt ook zelf een afspraak inplannen via het patiëntportaal.
Let u op, u kunt geen afspraak bij uw huisarts inplannen voor handelingen die de huisartsen aan de assistentes gedelegeerd hebben, zie onderstaande lijst, hiervoor kunt u alléén telefonisch een afspraak maken op ons dagelijkse assistente spreekuur.

Assistentes
Onderstaande zaken heeft de huisarts gedelegeerd aan de assistente en hiervoor kunt u dan ook niet terecht op het spreekuur van de huisarts, maar op het dagelijkse spreekuur van de assistente. U kunt met de assistente bellen om een afspraak in te plannen. Onze assistentes zijn Marije, Janneke, Annemarieke en Jamila. Zij zijn alle vier bevoegd en bekwaam om medische adviezen te geven en zelfstandig de volgende medische handelingen te verrichten:
-Bloeddruk meten;
-ECG;
-Injecties (vitamines, vaccinaties, medicatie);
-Uitstrijkje ten behoeven van bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker;
-Tapen van de enkel;
-Hechtingen verwijderen;
-Oren uitspuiten;
-Enkel-arm index (vaatonderzoek);
-Wratten aanstippen;
-Urine onderzoek (graag voor 10.15 uur urine inleveren bij de balie);
-Allergietest;
-Suiker meten;
-CRP meten (ontstekingswaarde in het bloed);
-Wondverzorging;
-Hb meten;
-MMSE geheugentest

Praktijkondersteuner Somatiek voor lichamelijke klachten
De praktijkondersteuners Somatiek zijn opgeleid om patiënten met één of meerdere lichamelijke chronische aandoeningen (zoals Diabetes Mellitus type II, astma/ COPD, hypertensie en cardio vasculaire problemen) te begeleiden. Ook verrichten zij ouderenzorg en verzorgen zij stoppen met roken begeleiding. Zij komen ook bij patiënten op huisbezoek in overleg.

Praktijkondersteuner voor psycho/sociale klachten (GGZ)
De praktijkondersteuners voor de geestelijke gezondheidszorg kunnen u helpen om psychische klachten te onderzoeken en te begeleiden. De huisarts kan u, indien nodig, naar hen doorverwijzen.

Priklab
Bloedprikken kan ook tijdens de Covid-19 pandemie, maar alleen op afspraak én als u geen Covid-19 verschijnselen heeft! U kunt een afspraak hiervoor maken met onze assistente.
De priktijden van het priklab aan het Europaplein zijn per 1 april 2021 en in week 16, 17 en 18 van 2022:
-maandag : van 07.30 – 08.30 uur
-woensdag: van 07.30 – 08.10 uur
-vrijdag: van 07.30 – 08.30 uur

Priktijden van 7 mrt t/m 20 mei 2022 (echter niet in week 16, 17 en 18, dan gelden de hierboven vermelde tijden)
-maandag : van 07.30 – 09.30 uur
-woensdag: van 07.30 – 08.10 uur
-vrijdag: van 07.30 – 09.30 uur

Het bloedprikken wordt gedaan door priklab van de trombosedienst van het ziekenhuis Gelderse Vallei. Indien u om fysieke redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen, dan kan een medewerker van het priklab u thuis komen prikken. U kunt dit regelen met onze assistente.

Echografisch onderzoek
Elke donderdagmiddag houdt één van de radiologen van Ziekenhuis Gelderse Vallei een echospreekuur in onze praktijk. Dit spreekuur is alleen op afspraak en op verzoek van uw huisarts. Echoscopisch onderzoek vindt plaats door een soort ‘microfoon’ die geluidsgolven uitzendt en weer opvangt en deze omzet in beelden. De patiënt ontbloot het te onderzoeken lichaamsdeel waarop een gel wordt aangebracht ter geleiding van de geluidsgolven. Vervolgens neemt de patiënt plaats op de onderzoeksbank. Het onderzoek duurt ca. 20 minuten.