Vergoedingen – Huisartspraktijken Kiès & van der Poorte – Renkum

Uw huisarts in Renkum

Naast informatie over het Gezondheidscentrum zijn er verschillende formulieren en diensten voor u beschikbaar! U kunt in het menu klikken op de door u gewenste knop voor meer informatie! Hieronder een overzicht van enkele diensten:
  • Gezondheidscentrum informatie
  • Spoedgevallen
  • Zorgverleners
  • Nieuws
  • Formulieren
  • Gezondheidsinformatie

Vergoedingen

Het is belangrijk dat u weet of uw zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft, vergoedt. Uw huisarts weet niet hoe u precies verzekerd bent, maar vindt het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent.
Uw bezoek aan de huisarts en eigen risico
Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt géén eigen risico voor.
Als de huisarts medicijnen voorschrijft of u doorverwijst, krijgt u bijna altijd te maken met uw eigen risico.
Dat betekent dat de u de kosten hiervan zelf betaalt tot aan het maximum van uw eigen risico. In 2016 en 2017 heeft iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van EUR 385,- Het bedrag boven de EUR 385,- in een kalenderjaar, wordt dus vergoed door uw ziektenkostenverzekeraar.

Wat valt wel onder eigen risico?
De diensten van de huisarts vallen weliswaar onder het basispakket en worden dus vergoed door uw zorgverzekeraar. Echter kunnen er wel kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:
-de medicijnen die de huisarts u voorschrijft
-de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst laboratoriumonderzoek (bloedonderzoek, urinekweken, SOA-testen etc.) of röntgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft
-een rijbewijskeuring die u moet laten doen

Check uw polis!
Of de kosten boven het eigen risico wèl, niet òf gedeeltelijk vergoed worden, hangt af van uw zorgpolis. Als de huisarts u doorverwijst naar een medisch specialist of een andere zorgverlener, check uw polis dan op twee belangrijke zaken:
-Heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering?
Zo ja, welke kosten dekt die aanvullende verzekering en wat moet u zelf (bij-)betalen?
-Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of de zorgverlener waarnaar de huisarts u verwijst?
Zo niet, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.